Wystawa pokonkursowa – 05.07.2019 r.

Międzynarodowy Konkurs na Rysunek im. M. E. Andriollego został zorganizowany w Nałęczowie w listopadzie 2018 r. przez Nałęczowski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa pod patronatem Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był artysta grafik dr hab. Adam Panek, komisarzem konkursu artysta rzeźbiarz i malarz Zbigniew Strzyżyński.

Jury w składzie: artysta grafik, prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz – przewodniczący, artysta grafik, dr hab. Janusz J. Cywicki, artysta grafik Stanisław Bałdyga, artysta grafik, dr hab. Adam Panek oraz Zbigniew Strzyżyński do wystawy zakwalifikowało 87 prac 52. artystów z sześciu krajów (Polska, Chiny, Niemcy, Japonia, Korea Płd., USA) spośród 231. prac nadesłanych. Przyznano 8 nagród i 6 wyróżnień. Nagrodę Główną otrzymała Edyta Piłat z Dębicy. I Nagrodę – Toshio Yoshizumi z Japonii, II – Andrzej Markiewicz, III – Paweł Warchoł. Nagrody specjalne otrzymali: Amdrzej Węcławski, Zbigniew Woźniak, Shu Ueno (Japonia) i Izabela Kita, wyróżnienia: Dorota Jajko-Sankowska, Magdalena Jaroć, Janusz Skowron (USA), Marek Szary i Tomasz Wiktor. Nagrody ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa prezentowana była na przełomie listopada i grudnia 2018 r. w Galerii Andriollego w Nałęczowie, w styczniu 2019 w Muzeum Ziemi Otwockiej w Otwocku, w kwietniu w Galerii Sztuki LSM W Lublinie. Po wystawie w Galerii Podlaskiej w Białej Podlaskiej przewidziane są jeszcze ekspozycje w Nowym Jorku i Przemyślu.

Rysowanie mamy zapisane w genach
a co za tym idzie rysujemy od narodzin.

Od początku swojego rozumnego istnienia, Neandertalczyk czy Homo sapiens poszukiwał własnego sposobu przekazania swoich przeżyć, obserwacji natury i prawdopodobnie próby kontaktu z innymi poprzez sztukę. Najprostszym pierwotnym sposobem takiego podejścia okazał się rysunek, który przez swoją naturalną prostotę, łatwość wykonania, był pierwszym plastycznym medium, w którym człowiek się realizował. (…).

Wiek XX utrwalił jego odrębność jako samodzielnej dyscypliny sztuki i jego ponadczasową wartość w sztukach pięknych. W 1964 roku Documenta 3 w Kassel jako pierwsze zorganizowało ekspozycję rysunku, co na nowo dało tej dyscyplinie pozytywny bodziec. Zaowocowało to w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku powołaniem do życia pokazów rysunku w formie biennale i triennale. Rysunkiem zaczęły się interesować muzea, tworząc teki i kolekcje. (…).

Nałęczowski I Ogólnopolski Konkurs na Rysunek im. Andriollego został zorganizowany pierwszy raz w 1987 roku, niestety nie przetrwał próby czasu. Reaktywacja nastąpiła w 2003 roku, kiedy to wraz z prof. Maksymilianem Snochem, adiunktem Adamem Pankiem spotkaliśmy się z Panem Wojciechem Wójcikiem, Burmistrzem Nałęczowa. Przy dużym wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa i Nałęczowskiego Ośrodka Kultury i Wydziału Artystycznego UMCS powołaliśmy do życia nowy konkurs w formie biennale, który od 2004 roku trwa do dzisiaj. Do grona organizatorów dołączył wkrótce artysta rzeźbiarz, malarz Zbigniew Strzyżyński. Obecna, już szósta edycja Międzynarodowego Konkursu na Rysunek im. Andriollego pod patronatem Pana Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka, od trzech odsłon, jest organizowana w cyklu triennale i ma charakter międzynarodowy. Wprowadzono istotną zmianę w regulaminie – format papieru-maksymalnie do 50×70 cm, co ograniczyło pewne możliwości twórcze artystów. Pojawiło się mniej prac operujących malarskim gestem, eksperymentem, ekspresją, szkicową narracją. Artyści postawili na warsztat wykonania, otwartość kompozycji i kreację, czyli po raz któryś rysunek wyszedł obronną ręką z pozornych przeciwności. Każda z pięciu edycji charakteryzowała się wysokim poziomem. Trudno go porównywać do innych konkurencyjnych imprez ponieważ wszystkie mają swoją tożsamość i niepowtarzalny charakter.

Można śmiało stwierdzić, że każde działanie twórcze człowieka ma w sobie coś z rysunku, jego największą wartość, pierwotny zamysł, szkic i koncepcję. Prowadzi to do całkowitej zmiany oceny jego wartości, sposobu poznania i jednoznacznego określenia.

Prof. dr hab. Jan F. Ferenc

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.