Cezary Michoński – 09.08.2019 r.

Fotografia to dziedzina sztuki, w której osobista perspektywa twórcy znajduje bodaj najprecyzyjniejszy i najbardziej bezpośredni wyraz. Naciśnięcie spustu migawki ma niewątpliwie charakter sprawczy – autor za jego pomocą uwiecznia świat realny, nadając nowe znaczenie jego wybranym przejawom. Jednocześnie w działanie fotografika na stałe wpisane jest kontrolowane niszczenie – zmierzając do czystości formy, twórca nieustannie pomija, odejmuje, ucina. Antagonistyczny stosunek konstrukcji i destrukcji może być przez artystę wyzyskany do osiągnięcia i wyrażenia za pomocą fotografii stanu harmonii.

Tworzywem, które upodobał sobie Autor, jest codzienność. Przedstawiany projekt artystyczny stanowi rozpisane na miesiące i dni ćwiczenie cierpliwości, spostrzegawczości oraz wrażliwości. Projekt ów stanowi nie tylko przyczynek do tworzenia, ale i służy Autorowi jako narzędzie samodoskonalenia. Rola wyznaczona sobie przez fotografa polega, po pierwsze, na uważnej, nieśpiesznej kontemplacji zachodzących wokół zjawisk i, po drugie, na zdecydowanym działaniu artystycznym, przybierającym postać naciśnięcia spustu migawki pod wpływem chwilowego, subiektywnie istotnego, wglądu w świat realny. Wgląd ów niepozbawiony jest dziecięcego zachwytu nad zjawiskami zazwyczaj uważanymi za błahe, a także turpistycznej fascynacji tym, co w dniu powszednim niedoskonałe, obrzydliwe, nieestetyczne. Rybi łeb spoglądający na widza mętnymi oczyma, rozrzucone na śniegu niedopałki czy wrak wehikułu z minionej epoki skłaniają odbiorcę do przemyślenia relacji pomiędzy tradycyjnie uważanymi za przeciwstawne pojęciami piękna i brzydoty. Materiału fotograficznego dostarcza Autorowi również podlaska przyroda – zimowe śniegi, wezbrane roztopami wody Krzny, wielobarwne wiosenne kwiaty, snopy siana, jesienne owoce i warzywa oraz pozbawione liści listopadowe drzewa nieodmiennie stanowią obiekt Jego twórczego zainteresowania. Być może to właśnie uchwycona obiektywem Autora niezwykła relacja życia codziennego ze światem natury i rządzącymi nim cyklicznymi zmianami stanowi o ekspresyjnej sile prezentowanych fotografii i podkreśla ich uniwersalny wymiar. Tylko codzienność bywa tak niecodzienna.

Dominik Michoński

Cezary Michoński – absolwent anglistyki, doktor nauk humanistycznych. Na co dzień pracownik dydaktyczny Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Jego pasjami są muzyka, fotografia, film i literatura. Wystawa Day by Day/Fotografowanie codzienności jest jego pierwszą prezentacją publiczną.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.