Radosław Jastrzębski – “Okruchy rzeczywistości” – Malarstwo – 5 grudnia 2014

Urodzony w 1987 r. w Ostrołęce.
W latach 2006 – 2011 studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leona Tarasewicza oraz w pracowni
sztuki w przestrzeni publicznej prof. Mirosława Duchowskiego.
Finalista Konkursu o Artystyczną Nagrodę Simensa 2011.
Laureat nagrody im. Profesora Józefa Szajny oraz Nagrody „Inicjatywy ENTRY”.
Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy na XXII Ogólnopolskim
Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje 2012.
Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

W twórczości Radosława Jastrzębskiego dominującym problemem formalnym
jest światło, jako oczywisty i niezbędny element otaczającego świata, które
w obrazie oprócz znaczenia czysto formalnego posiada także wymiar symboliczny,
metafizyczny. Silne inspiracje czerpie z malarstwa polskiego II połowy XIX wieku.
Jego mistrzami są tacy artyści jak Jacek Malczewski, Ferdynand Ruszczyc,
Jan Stanisławski czy Aleksander Gierymski.
Wnikliwe badanie efektów luministycznych jest dla niego pretekstem do podjęcia
różnorodnej tematyki, począwszy od obrazów poświęconych tragicznym wydarzeniom
z historii (cykl dyplomowy), poprzez ukazanie dramatu życia ludzi z marginesu społecznego
(cykl „Rozstrzelanie”), aż po ironiczne, demaskujące płótna nawiązujące do
świata współczesnego (”Stańczyk”, „Facet z żelaza”, „Pejzaż polski”).

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.