Szczepan Kalinowski – 11.11.2018 r.

JÓZEF PIŁSUDSKI I JEGO LEGIONY
WYSTAWA ZE ZBIORÓW
SZCZEPANA KALINOWSKIEGO
KUSTOSZ PAMIĘCI O KOMENDANCIE LEGIONÓW

Szczepan Stanisław Kalinowski: emerytowany adiunkt Filii AWF J. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej, regionalista (wiceprezes TPN w Międzyrzecu Podlaskim oraz członek prezydium Krajowej Rady Stowarzyszeń Regionalnych RP), autor książek, publicysta i edytor, pilot wycieczek i przewodnik po Podlasiu i Kresach, miłośnik teleturniejów (m. in. trzy razy wygrał Wielką Grę), bibliofil i kolekcjoner pamiątek związanych z regionem Podlasia, Kresami, wielkimi Polakami, m. in. gen. T. Kościuszką (obecnie ma wystawę w Skokach na Białorusi, na którą przygotował 500 eksponatów) i Marszałkiem J. Piłsudskim oraz Janem Pawłem II i Watykanem . Z własnych zbiorów przygotował kilkadziesiąt wystaw prezentowanych w kraju i na Białorusi, wygłosił ponad 100 prelekcji, m. in. w szkołach, domach kultury. Jako publicysta współpracuje z lokalnymi mediami. Artykuły naukowe, w tym o J. Piłsudskim i jego epoce publikuje m. in. w „Roczniku Międzyrzeckim”, „Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym” i „Roczniku Bialskopodlaskim”.

Piłsudskim interesuje się od wielu lat (wygłosił w 1985 r. pierwszą publiczną prelekcję w regionie!), jest autorem rozprawy doktorskiej „Mit J. Piłsudskiego na Południowym Podlasiu w okresie 1918-1939”. Marszałkowi poświęcił kilkanaście wystaw w wielu miejscowościach na Podlasiu, Lublinie i Warszawie oraz opublikował kilkanaście artykułów. Jest inicjatorem licznych działań społecznych, m. in. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego pierwszych Marszów Szlakiem Legionów po Podlasiu, pomników i tablic pamięci Piłsudskiego, w tym odbudowy kopców w regionie, które utworzyłyby patriotyczny szlak turystyczny na Podlasiu. Organizował w 1992 r. prace w Brześciu przy odbudowie zniszczonego polskiego cmentarza wojennego z 1920 r. W 2010 r. był pomysłodawcą „Roku Marszałka Piłsudskiego jako Honorowego Obywatela Białej Podlaskiej” i realizatorem większości imprez. Z jego inicjatywy umieszczono na fasadzie Urzędu Miasta stosowną tablicę. Był pomysłodawcą nazwy „Rondo I Brygady Komendanta J. Piłsudskiego”, a tablicę z nazwą ronda odsłonił 11 XI 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda. Za działalność społeczną na Podlasiu i Kresach otrzymał wiele wyróżnień m. in. nagrodę im. L. Benedyktowicza, a 20 IV br. Prezydent Białej Podlaskiej D. Stefaniuk wręczył jemu Statuetkę św. Michała Archanioła za pielęgnowanie patriotycznych wartości w kraju, na Kresach i regionie.

[G. Welik]

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.