Weronika Ludwiczuk – Azulejo – wernisaż – 8 kwietnia 2022

“Weronika Ludwiczuk. Azulejo. Tak po hiszpańsku nazywają się ceramiczne, zdobione i szkliwione płytki wszechobecne na Półwyspie Iberyjskim. W domach, tawernach, łaźniach, kościołach, podwórkach, krużgankach, cmentarzach i ogrodach. Zamiłowanie do azulejo oraz umiejętność ich rozmaitego wytwarzania przywieźli tu i zaszczepili Arabowie (XI-XIV wiek). Widziane dziś płytki na historycznych i współczesnych obiektach to ciągłe wspomnienie po mauretańskich rzemieślnikach i artystach sprzed wieków. Podróż do Andaluzji zostawia przed oczami korkowe gaje, szpalery rododendronów i nieskończone dywany azulejo, opowiadających historie religijne, historyczne, mitologiczne lub mających postać kompozycji roślinnych i geometrycznych. Ceramiczne mozaiki tworzą w znaczącym stopniu nastrój wielkich miast i małych wiosek, który zostaje z turystą na długo. Azulejo, prezentowane przez Weronikę Ludwiczuk są wykonane techniką cuerda seca polegającą na rysowaniu danego obiektu ołówkiem na już wypalonej płytce i wypełnianiu szkliwem przestrzeni pomiędzy konturami pozostawionymi przez grafit. Po tym procesie, kafelek jest wypalany ponownie. Weronika przez siedem lat mieszkała w andaluzyjskiej Sewilli, gdzie uczyła Hiszpanów angielskiego. Tam, sędziwy, miejscowy mistrz wprowadził ją w arkana tej antycznej sztuki, z której słynie to miasto. Traktuje projektowanie i wykonywanie azulejo jak kreatywne, zindywidualizowane hobby. Ma w dorobku pojedyncze obrazki oraz kompozycje złożone z kilkunastu, kilkudziesięciu płytek. Inspiruje się tym co ją otacza i spotyka. Dlatego też, tematyka jej azulejo odnosi się do wielu sfer kultury i obyczajów: popularnych dzieł filmowych, literackich, plastycznych, codziennych, zwykłych zdarzeń. Są tez formy czysto dekoracyjne: kwiatowe, ptasie, roślinne. Azulejo Weroniki Ludwiczuk, pojedyncze i mozaiki, wykonywane na Podlasiu, znajdują nabywców z wielu krajów poprzez sklep internetowy (www.etsy.com/shop/wetiles) i galerię -pracownię w Kamiance (powiat łosicki).” Maria Daszko


“Weronika Ludwiczuk. Azulejo. This is the Spanish name for the ceramic, decorated and glazed
tiles omnipresent on the Iberian Peninsula. They can be found in houses, taverns, baths,
churches, courtyards, cloisters, cemeteries and gardens. The love for azulejo and the ability to
produce it in various ways was brought here and instilled by the Arabians (11th-14th centuries).
The tiles seen today on historical and modern buildings are a constant reminder of the Moorish
craftsmen and artists of centuries ago. A trip to Andalusia leaves one with cork groves, rows
of rhododendrons and endless carpets of azulejo telling religious, historical, and mythological
stories or taking the form of floral and geometric compositions. Ceramic mosaics contribute
substantially to the atmosphere of big cities and small villages, a mood that stays with the
tourist for a long time. Azulejo, presented by Weronika Ludwiczuk are made with the cuerda
seca technique, which consists in drawing a given object with a pencil on the already fired tile
and filling with glaze the space between the contours left by the graphite. After this process,
the tile is fired again. Weronika lived in the Andalusian city of Seville for seven years, where
she taught English to the people of Spain. There, an aged local master introduced her to the
arcana of this ancient art for which the city is known. She treats designing and making azulejo
as a creative, individualized hobby. She has created single paintings as well as compositions
consisting of a dozen or so tiles. She is inspired by what surrounds and encounters her. That is
why her azulejo themes refer to many spheres of culture and customs: popular film, literary
and artistic works, everyday events. There are also purely decorative forms related with:
flowers, birds, and plants. Weronika Ludwiczuk’s Azulejo, single pieces and mosaics, made in
Podlasie Voivodeship, find buyers from many countries through her online store
(www.etsy.com/shop/wetiles) and gallery-workshop in Kamianka (Łosicki district).” Maria
Daszko

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.