Katarzyna Adaszewska – wystawa rzeźby – “Rzeczy/Nierzeczy” – 7 października 2022 – wernisaż – fotorelacja

Rzeczy/Nierzeczy

Niedokończone i porzucone procesy pozostawiają po sobie rzeczowe ślady. Przedmioty , których znaczenia i etiologii nie sposób rozpoznać.  Mają jednak potencjał nawiązywania nierzeczowych co prawda, ale silnych relacji. W ten sposób ludzkie przedmioty nabierają nieludzkiej obcości i tajemniczości. Ich wytwórca, wciąż w nich obecny traci tożsamość, aby one otworzyły się na niespodziewane reakcje tych, którzy z nimi obcują. Ludzkie i nieludzkie jako cecha świata fizycznego przeplata się ze sobą generując być może nawet jakiś jeszcze obszar niesprecyzowanej duchowości.

Obiekty zaprezentowane na wystawie Katarzyny Adaszewskiej nie są przez artystkę precyzyjnie definiowane. Niektóre z nich „ ciążą” ku temu co nazywamy rzeźbą, inne zaś bliższe są malarstwu materii a nawet rysunkowi. Niejasność formalna tych prac jest niejako koniecznością, skoro mają one nie tyle przedstawiać, co stać się rzeczami/nierzeczami porzuconych i często zapomnianych procesów.

Katarzyna Adaszewska

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.