8. Sławomir Matyjaszewski

Sławomir Matyjaszewski (Lublin)
W 1991 roku ukończyłem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jestem absolwentem Instytutu Sztuk Pięknych. Dyplom w 1999 roku w pracowni rzeźby monumentalnej. Mieszkam i tworzę w Lublinie.

Instalacja site-specyfic – „Biała Radziwiłłowska”. Stworzona z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu. Biała, przerywana (rozedrgana) linia, przebiegająca przez historyczne fortyfikacje w Białej Podlaskiej. Tytuł nawiązuje do dawnej nazwy miasta „Biała Radziwiłłowska”. Nie jest to linia dzieląca, ona ma charakter łączący między historią a współczesnością. Kierunek jej przebiegu wskazuje na galerią sztuki współczesnej, ale jest również druga strona, wszystko co współczesne za chwilę stanie się historią. Dzieło to jest kontynuacją moich prac oraz doświadczeń wizualnych, wprowadzających w przestrzeń specyficzny rodzaj rysunku abstrakcyjnego. Tym razem tradycyjna kreska zastąpiona będzie wstęgami z białej włókniny. Kolorystyka spójna z kolorem architektury w parku oraz nazwą miasta.

Komentarze są wyłączone.