Anna Marczak-Gut

Anna Marczak – Gut – ur. w Gdańsku artystka wizualna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2016). Od 2016 roku prowadzi swój „projekt” Niebo, obejmujący całą praktykę artystyczną, na czele z malarstwem. Zajmuje się także rysunkiem, grafiką artystyczną, sztuką w przestrzeni publicznej, obiektem, muralem, projektowaniem graficznym. Jej realizacje w przestrzeni publicznej, w tym instalacje site-specific, można było oglądać w ramach różnych projektów artystycznych (głównie w Warszawie). Uczestniczyła też w wielu wystawach w Polsce i za granicą. Strona internetowa: www.annamarczakgut.pl.

Obiekt „Biały kamień”. W swojej pracy podejmuję regularnie temat nieba. Jest ono dla mnie inspirujące tak wizualnie, jak i znaczeniowo. Czasem niebo staje się dominantą kompozycji w moich pracach, innym razem wręcz przeciwnie – wydaje się, że jest po prostu częścią większej całości. Kiedy indziej wyłączam je zupełnie z różnych kontekstów, dedykując mu całe płótno/kadr. Znaczenia wyrazu „niebo” w języku polskim odnoszą się do dwóch płaszczyzn: zarówno fizycznej jak i metafizycznej. Tak samo jest w moich działaniach artystycznych. W tym przypadku niebo maluję na białym kamieniu, który znalazłszy w trawie podczas zwiedzania Parku Sztuki, można zachować. Kamieni jest ukrytych w parku wiele, zatem należy jedynie spacerować uważnie.

Opis techniczny projektu Technicznie kamienie będą po prostu do znalezienia na terenie Parku Sztuki. Będzie to około 100/150 naturalnie białych otoczaków różnej wielkości (max ok. 4 cm średnicy), na których błękitną akrylową, wodoodporną farbą namaluję kawałek nieba. Nie będą zamontowane, a luźno rozrzucone w różnych miejsach. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, będzie mógł wziąć sobie swój jako pamiątkę z wydarzenia.

Komentarze są wyłączone.