Agnieszka Ostrowska – “Wypalacze” – Fotografia – 5 czerwca 2015

Agnieszka Ostrowska ukończyła Fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, obecnie studentka
Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie (Czechy).
Od dziecka zakochana w Bieszczadach, dzięki którym jej twórczość została skiero-
wana w stronę dokumentu. Najczęściej opowiada o ludziach, których historia i życie
toczy się inaczej niż większości z nas. Czytaj więcej…

Arkadiusz Karapuda – Moduł – Malarstwo – 8 maja 2015

Wystawa prezentowana w Galerii Podlaskiej to zestaw moich najnowszych obrazów układających się
w swoiste zbiory i podzbiory. Pojedyncze prace, przedstawiające wyimaginowane struktury przestrzenne, stanowią moduły. Jednocześnie tworzą one rozbudowaną całość w postaci zaproponowanego przeze mnie pokazu. Dlatego tytułowy moduł to zarazem forma plastyczna, jak i warstwa treściowa, a pojedyncza praca
staje się w tym przypadku tak samo istotna jak cała ekspozycja. Czytaj więcej…

Sylwia Kalinowska – Malarstwo – 10 kwietnia 2015

Malarstwo Sylwii Kalinowskiej jest bardzo ściśle związane z naturą, pojmowaną w jej najszerszym znaczeniu. I nic dziwnego,
bo artystka wychowała się wśród nadbużańskiego krajobrazu, który stanowił jej pierwszą inspirację twórczą.
Sylwia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wciąż szuka nowych tematów i inspiracji, pogłębia swoją wiedzę
i doskonali warsztat. Czytaj więcej…

Jolanta Caban – Martwa natura – Malarstwo – 9 stycznia 2015

Urodzona w Lublinie.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie.
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom na Wydziale Malarstwa
u prof. Rajmunda Ziemskiego
oraz aneks z grafiki,
stypendium rządu francuskiego w Montpellier,
stypendium Ministra Kultury i Sztuki w 1990 r.
Mieszka i pracuje w Warszawie. Czytaj więcej…

Kazimierz Babkiewicz – Grafika – Ekslibris – 5 stycznia 2015

Urodzony w 1951 r. w Kodniu nad Bugiem. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie.
Studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom otrzymał w 1976 r.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia głównie malarstwo olejne, a ponadto rysunek,
pastel i od niedawna grafikę, w tym także ekslibris. Najczęstszym tematem jego prac jest pejzaż, ale maluje
również martwe natury, portrety, niekiedy wykonuje kopie dawnego malarstwa. Czytaj więcej…

Radosław Jastrzębski – “Okruchy rzeczywistości” – Malarstwo – 5 grudnia 2014

W twórczości Radosława Jastrzębskiego dominującym problemem formalnym
jest światło, jako oczywisty i niezbędny element otaczającego świata, które
w obrazie oprócz znaczenia czysto formalnego posiada także wymiar symboliczny,
metafizyczny. Silne inspiracje czerpie z malarstwa polskiego II połowy XIX wieku.
Jego mistrzami są tacy artyści jak Jacek Malczewski, Ferdynand Ruszczyc,
Jan Stanisławski czy Aleksander Gierymski. Czytaj więcej…