Jacek Galewski – 03.03.2017 r.

Ur. 1 kwietnia 1971 r. w Łodzi. Studia na Wydziale Grafiki
i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi.
W 1998 r. Dyplom w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych
pod kierunkiem prof. Andrzeja Kabały. Aneks w Pracowni
Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. Od 2003 roku pełni
funkcję asystenta a od 2013 roku jest adiunktem w Pracowni
Rysunku Prof. Zbigniewa Purczyńskiego na Wydziale Grafiki
i Malarstwa w macierzystej Uczelni.
Od 2016 jest pracownikiem dydaktycznym na nowo powsta-
łym Wydziale Malarstwa i Rysunku. W 2012 roku uzyskał
stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych
w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Grafiki
i Malarstwa w macierzystej Uczelni. Zajmuje się rysunkiem,
grafiką warsztatową i malarstwem sztalugowym.
W swoim dorobku artystycznym ma kilka wystaw indywidu –
alnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. Czytaj więcej…

Szczepan Kalinowski – 13.02.2017 r.

Szczepan Stanisław Kalinowski: nauczyciel akademicki Filii AWF Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Kolekcjonuje m.in. dokumenty związane z Podlasiem, J.I Kraszewskim, Janem Pawłem II i Watykanem, Kresami oraz Legionami i Marszałkiem J. Piłsudskim.
Z własnych zbiorów przygotował kilkadziesiąt wystaw oświatowych poświęconych Marszałkowi J. Piłsudskiemu. Wykłady poświęcone tej wybitnej postaci czynu niepodległościowego wygłasza od 1985 r. Autor książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych związanych z Legionami i Komendantem oraz rozprawy doktorskiej
„Mit Józefa Piłsudskiego na Południowym Podlasiu w latach 1918 – 1939″. Czytaj więcej…

Ewa Kutylak – 03.02.2017 r.

Ewa Kutylak jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uprawia grafikę warsztatową posługując się klasycznymi technikami graficznymi: suchą igłą, mezzotintą, akwafortą, miedziorytem. Zajmuje się również projektowaniem graficznym, ilustracją i fotografią artystyczną. Prowadzi warsztaty artystyczne. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą. Laureatka nagród, wyróżnień, stypendiów artystycznych.
Jej prace można zobaczyć i kupić w prywatnych galeriach w kraju i za granicą, m.in. w galerii TRIADA w Gdańsku, galerii M. we Wrocławiu, Larry Warnock Fine Arts w Palm Springs (USA) czy w galerii Art Supplement w Getyndze (Niemcy). Czytaj więcej…

Julia Słonecka – 13.01.2017 r.

Julia Słonecka – ur. w 1990 r. Obecnie studiuje na V roku (dyplomowym) w pracowni prof. Stanisława Baja i dr. Arkadiusza Karapudy oraz w Otwartej Pracowni Rzeźby prof. Jakuba Łęckiego i as. Piotra Szulkowskiego na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. W 2012 roku uzyskała dyplom licencjata w dziedzinie kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Czytaj więcej…