Agnieszka Ostrowska – “Wypalacze” – Fotografia – 5 czerwca 2015

Agnieszka Ostrowska ukończyła Fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, obecnie studentka
Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie (Czechy).
Od dziecka zakochana w Bieszczadach, dzięki którym jej twórczość została skiero-
wana w stronę dokumentu. Najczęściej opowiada o ludziach, których historia i życie
toczy się inaczej niż większości z nas. Czytaj więcej…

Radosław Jastrzębski – “Okruchy rzeczywistości” – Malarstwo – 5 grudnia 2014

W twórczości Radosława Jastrzębskiego dominującym problemem formalnym
jest światło, jako oczywisty i niezbędny element otaczającego świata, które
w obrazie oprócz znaczenia czysto formalnego posiada także wymiar symboliczny,
metafizyczny. Silne inspiracje czerpie z malarstwa polskiego II połowy XIX wieku.
Jego mistrzami są tacy artyści jak Jacek Malczewski, Ferdynand Ruszczyc,
Jan Stanisławski czy Aleksander Gierymski. Czytaj więcej…

Olga Kiepas – “Oskoła” – Malarstwo – 9 maja 2014

Urodzona w 1977 r. we Wrocławiu, gdzie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta.Studiowała malarstwo w kilku pracowniach:
w pracowni prof. Leszka Mikosia, prof. Krzysztofa Skarbka (licencjat)
i dr hab. Mariana Waldemara Kuczmy (dyplom z wynikiem celującym w 2010 r.).
Od 2010 r. mieszka w Bokince Królewskiej. Zajmuje się malarstwem, fotografią
i obserwacją natury. Od lipca 2013 r. pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
w świetlicy środowiskowej „Jaskółka” w Piszczacu, gdzie prowadzi również pracownię
plastyczną. Czytaj więcej…