Janusz Bałdyga

Janusz Bałdyga – zajmuje się performance, rysunkiem, jest autorem instalacji, działań ulicznych i realizacji przestrzennych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Dyplom w 1979 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Członek i współzałożyciel grupy plastycznej Pracownia. Od 1979 roku jest członkiem Teatru Akademia Ruchu. Brał udział w wystawach, sympozjach i manifestacjach artystycznych w kraju i za granicą.

Performance – PYTAM BO NIE WIEM. Konstrukcja działania oparta jest na repetycji pytań które wyznaczają granice przestrzeni poznania. Ich sens kwestionuje dotychczasowe zasady naszej egzystencji. Pytania charakteryzują jej potencjał, odpowiedzi kształtują prywatną a nawet intymną sferę każdego z nas.

W działaniach posługuję się maksymalnie zredukowanym znakiem wizualnym w którym takie wartości jak linia, punkt, powłoka, moduł uczestniczą w procesie transformacji znaczeń. Jak w każdej dyscyplinie życia kluczowym pojęciem jest język, w tym przypadku wizualny język społecznej komunikacji.

Wejdą? Nie wejdą? Wpuszczą? Nie wpuszczą? Pytania te związane są z dwoma istotnymi pojęciami, to „oczekiwanie” i „obawa”. Wrogie przekroczenie granicy związane z pogwałceniem reguł rytuału granicznego, to wojna. Bezwzględne przekroczenie każe odbierać obcego jako wroga, taki stan skutkuje zawieszeniem wcześniej obowiązujących norm i praw. Pojawiają się nieprzydatne wcześniej do opisu sytuacji pojęcia ekstremalne jak wojna, okupacja czy agresja. Proste pytanie – czy wejdą? otacza aura lęku i obawy.

Janusz Bałdyga 2022r.

Komentarze są wyłączone.