Kaja Gromadzka

Z zawodu Scenograf Filmowy, reżyser filmów dokumentalnych i oświetleniowiec. Z zamiłowania zajmuje się drzeworytem i linorytem, odbicia na japońskiej bibule i na płótnie.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego, na Wydziale Edukacji Wizualnej, spec. Techniki teatralne, filmowe i telewizyjne. Dyplom magisterski ukończyłam w pracowni – “lalki i scenografii w filmie animowanym” prowadzonej przez dr. hab. Marek Skrobecki. Drugi kierunek ukończyłam w pracowni – grafiki warsztatowej, prowadzonej przez 5 lat przez prof. Tomasza Chojnackiego. Zajmuję się grafiką i scenografią oraz filmowaniem, reportażami na ciekawe tematy i z ciekawymi ludźmi. Mam na swoim koncie współpracę ze szkołami artystycznymi w Polsce i za granicą, min. Warsztaty filmowe Polska – Islandia które odbyły się w ramach współpracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi w Reykiawiku na Islandii. Organizatorem był : Centrum Kultury Wrocław Zachód. Na stałe jestem związana z Łódzką Szkołą Filmową PWSFTVIT jako scenograf planowy. Współtworzę galerię sztuki w łódzkim akademiku szkoły filmowej pod nazwą “Palarnia Sztuki”. Która pokazuje instalacje, rysunek, malarstwo i projekty.

Instalacja

Tytuł projektu: “Obiekt latający nad groblą” 

Idea:

Grobla nawiązuje do naturalnych rozwiązań które tworzyły się w naturalny sposób za pomocą natury, w tym przypadku jest to ułożona spirala kamieni w kształcie słonecznym. W naturalnych warunkach przeważnie tworzyła się nad rzekami, morzami i na lądzie i to w bardzo długim czasie. Dodatkowo obiekt pomocniczy w postaci koła powieszonego nad groblą ze sznurkami zwisającymi wykonanych z zszytych kawałków różnokolorowych materiałów. Koło obrotowe powieszone na drzewie porusza się w rytmie kręcącego się i wirującego wiatru, zgodnie z ruchem spiralnym grobli ruchem kolistym wprawiając sznury z materiału w ruch spiralny i odwrotny, zawiązują się i rozluźniają. Tworząc obiekty przy groblach ludzie sprawdzali zjawiska towarzyszące grobli, sprawdzając te zjawiska przy pomocy zawieszonego obiektu radzili sobie z kierunkiem w jakim podąża grobla i towarzyszące jej zjawiska, powstające kierunki rzek, zmieniający się przypływ i odpływ wód morskich który z biegiem czasu nauczono się regulować, zwyciężając naturę, zaczęto naśladować te zjawiska tworząc sztuczne groble a nawet regulując naturalne. Te zdarzenia zamarły na bardzo długo w świadomości możliwe że przez ingerencję w prawdziwą naturę, zwrócono jednak do tematu grobli w sztuce porównując je z biegiem czasów do Landartu.

Komentarze są wyłączone.