Kolektyw IN-SIDE

Kolektyw IN-SIDE (Dominika Sergiej, Aleksandra Kucewicz-Wasilewska, Katarzyna Łukaszewicz, Beata Bugaj-Tomaszewska)

Kolektyw IN-SIDE to cztery kobiety w różnym wieku i na pewnym etapie życia, ukształtowane przez cztery historie, kobiety, które połączyły w 2023 roku swoje siły i postanowiły działać twórczo razem. Nazwa kolektywu odnosi się do wnętrza i naszych odmiennych charakterów, podążania własnymi, bocznymi ścieżkami do światów odrębnych, ale nie niedostępnych, do światów, do których zapraszamy także odbiorcę- „Come inside”- Wejdź do środka.

Każda z nas wnosi do kolektywu swoją unikalną perspektywę artystyczną.

Dominika Sergiej (UMCS ISP Lublin_edukacja artystyczna mgr 2007, filologia angielska -mgr 2007); Aleksandra Kucewicz-Wasilewska (mgr – UMK Toruń 2007, dr – ASP Łódź 2019); Katarzyna Łukaszewicz (ASP Łódź, licencjat -2020, aktualnie ASP Warszawa mgr); Beata Bugaj-Tomaszewska (ASP Łódź, mgr- 2002, dr- 2019).

Mamy za sobą już jedną wystawę Kolektywu w Galerii 3.1 w Bydgoszczy (Politechnika Bydgoska- marzec/kwiecień 2024), a przed nami wystawa na przełomie czerwca/lipca 2024 r. w Muzeum El Greco na Krecie/Grecja.


Tytuł
 projektu: „Zapiski w drzazgach”- performance Kolektywu IN-SIDE

Opis słowny projektu/ idea/ nawiązanie/ filozofia(maksymalnie 1000 znaków)

Do B. Podlaskiej przyjeżdżamy z bagażem doświadczeń i historii z miejsc, z których pochodzimy. Podobnie jak Radziwiłłowie rozproszeni po Polsce, tak i my, choć z różnych części kraju, jesteśmy i tworzymy razem. Spotykamy się tutaj, prowadząc dialog miedzy sobą i miejscową ludnością. To, co mamy do powiedzenia, zawierają nasze listy, które tworzymy od X 2023r. Listy- to projekt, który polega na tym, że co tydzień wysyłamy sobie wiadomość/zdjęcie listu z tkaniny lub tektury 20x20cm. Listy- krajobrazy wewnętrzne każdej z nas, można odczytać lub „odczuć”. W Parku Sztuki z połączonych listów stworzymy obrus, który położymy na stole. Stół (symbol budowania wspólnoty) będzie mówił o naszym podejściu do życia i relacji, o ważności komunikacji międzyludzkiej i sztuki, która może być narzędziem, za pomocą którego „dzieje” się dialog. W czasie „kryzysu” komunikacji sięgamy po listy, które „piszemy” do siebie. Nasza praca będzie złożona z 2stołów- jednego z obrusem z listów i drugiego naprzeciwko, do którego zaprosimy publiczność, by na zostawionych przez nas czystych kwadratach napisali list. List będzie można zostawić/włączyć w naszą instalację lub zabrać ze sobą.

Komentarze są wyłączone.