Aleksandra Rzeszowiak – Upierzenia – Malarstwo – 18 marca 2016

Ur. 9 czerwca 1990 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom wykonany w 2015 roku w pracowni prof. Stanisława Baja i dr Arkadiusza Karapudy. Aneks do dyplomu zrealizowany w pracowni tkaniny artystycznej pod kierunkiem prof. Doroty Grynczel. Obecnie doktorantka uczelni macierzystej. Czytaj więcej…

Dorota Kulicka – Rysunek – 5 lutego 2016

Nota biograficzna: 2000 r. ukończone studia magisterskie – pedagogika specjalna UMCS Lublin; 2012 r. ukończone studia licencjackie na UMCS w Lublinie – „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, dyplom artystyczny pt. „W drodze …” w Zakładzie Rysunku i Malarstwa II UMCS pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Rumowskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie; od 2000 r. nauczyciel – pedagog specjalny w Zespole Szkół w Łomazach. Czytaj więcej…