ROK 2017

Ewa Kutylak jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uprawia grafikę warsztatową posługując się klasycznymi technikami graficznymi: suchą igłą, mezzotintą, akwafortą, miedziorytem. Zajmuje się również projektowaniem graficznym, ilustracją i fotografią artystyczną. Prowadzi warsztaty artystyczne. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą. Laureatka nagród, wyróżnień, stypendiów artystycznych.

Szczepan Stanisław Kalinowski: nauczyciel akademicki Filii AWF Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Kolekcjonuje m.in. dokumenty związane z Podlasiem, J.I Kraszewskim, Janem Pawłem II i Watykanem, Kresami oraz Legionami i Marszałkiem J. Piłsudskim. Z własnych zbiorów przygotował kilkadziesiąt wystaw oświatowych poświęconych Marszałkowi J. Piłsudskiemu. Wykłady poświęcone tej wybitnej postaci czynu niepodległościowego wygłasza od 1985 r. Autor książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych związanych z Legionami i Komendantem oraz rozprawy doktorskiej „Mit Józefa Piłsudskiego na Południowym Podlasiu w latach 1918 – 1939″.

Urodził się w 1970 roku w Białej Podlaskiej i tu mieszka. W latach 1992-1997 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Dyplom otrzymał w Pracowni Malarstwa profesora Jana Tarasina, aneks do dyplomu w Pracowni Rzeźby profesora Gustawa Zemły.

Od 2016 roku studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ukończyła Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku w 2015 roku (dyplom w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego, aneks ze sztuki włókna pod kierunkiem prof. Aleksandra Widyńskiego). Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Ur. się w 1954 r. w Krynkach. Studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1979 r. Zajmuje się malarstwem, scenografią i wystawiennictwem. Miał ponad 40 wystaw indywidualnych malarstwa.

Ur .1976 w Puławach mieszka i tworzy w Białej Podlaskiej . Absolwentka LSP w Kielcach ,specjalizacja- tkactwo artystyczne. Wolny słuchacz ASP w Warszawie. Od wielu lat działa aktywnie w lokalnym środowisku artystycznym, współpracuje z instytucjami kultury i galeriami czego wynikiem są wystawy, warsztaty np. w Muzeum Południowego Podlasia czy scenografia do opery. Współtworzy zespół Sokotuchy śpiewający archaiczne pieśni w językach i gwarach pogranicza . Zajmuje sie projektowaniem mebli i wnętrz w przestrzeni publicznej do których tworzy wielkoformatowe obrazy i instalacje.

Łukasz Zedlewski ur 1.5.1989r w Olsztynie. Mieszka i pracuje w Miodówku koło Olsztyna. Absolwent Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Stawigudzie. Absolwent Liceum im. Gabriela Narutowicza nr 6 w Olsztynie. ( Matura2008).W Latach 2000-2008 wychowanek Pałacu Młodzieży w Olsztynie Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja, aneks z rysunku w Pracowni prof. Marka Wyrzykowskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Rafała Strenta 2013r.Od 2013 asystent w Pracowni Malarstwa I rysunku, Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w latach 2005-2008. W roku 2010 stypendium artystyczne Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagroda Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego w 2009r. Nagroda w konkursie im. Barbary Ostaszewskiej w 2011r. Laureat finałowej dziesiątki konkursu „Najwybitniejszy Młody Malarz Pierwszej Dekady XXI Wieku” 2011r. Laureat Wyróżnienia Honorowego w Konkursie Inicjatywy Entry , Warszawa Grudzień 2013r; III nagroda im Ewy Tomaszewskiej za najlepsze prace dyplomowe. Laureat wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2013. Od 2013 r na stanowisku asystenta Katedry Ogólnoplastycznej ,Wydziału Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki ASP w Warszawie.

Urodzony w Tarnowie w 1963 r. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie ukończone dyplomem w zakresie rzeźby w 1988 r. W latach 1988-1993 studia na Wydziale Grafiki w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Technik Drzeworytniczych u prof. Andrzeja Bartczaka, aneks w Pracowni rzeźby u prof. Aleksandra Hałata malarstwo w Pracowni prof. Juliusza Narzyńskiego. Działalność twórcza w zakresie grafiki artystycznej, małej formy rzeźbiarskiej oraz malarstwa. Udział w ponad 70 wystawach, konkursach, plenerach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zrealizował 10 wystaw indywidualnych(Lublin,Warszawa,Węgorzewo,Paryż,Łódź,Puławy,Nałęczów). Laureat kilku nagród i wyróżnień. Od 1994 r. nauczyciel rzeźby oraz rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Komentarze są wyłączone.