Tomasz Sudoł 

Absolwent ASP (obecnie UAP) w Poznaniu. Twórca, edukator, animator życia artystycznego. Uczestnik kilkunastu wystaw w Polsce i w Niemczech. Współorganizator i uczestnik pięciu edycji Międzynarodowej Wystawy „Fort ART” w Świnoujściu. Tworzy instalacje, obiekty, performanse, malarstwo. Uczestnik Parku Sztuki ’20.

Typ projektu: (instalacja, obiekt, performance) – performens


Tytuł
 projektu: Tyle mi wystarczy

Opis słowny projektu/ idea/ nawiązanie/ filozofia

Performens jest rozwinięciem instalacji i performensu prezentowanego na 5. Fort ART w Świnoujściu. Praca zatytułowana była Już nic.

Przebieg performensu:

Performer rozkłada długi pas białego płótna w przestrzeni parku. Stoi na jego brzegu. Przy nim, w szklanych naczyniach i koszach – ziemia, woda, chleb, okoliczne trawy i zioła, ziarna, owoce.

Performer kolejno wylewa/wysypuje/rozciera na swoim ciele wyżej wymienione przedmioty. Resztę rozrzuca wzdłuż płótna. Kładąc się, zawija na sobie całe płótno i zastyga w końcowej fazie, w skulonej pozycji.

Praca jest artystycznym manifestem niewiary w ludzkość, apelem o konieczność radykalnego samoograniczenia jednostki.

Twórca wyraża swój skrajny pesymizm dotyczący kondycji człowieka we współczesnym świecie (wojny, kataklizmy, głód, nadmiar informacji, skrajne przebodźcowanie. Jednocześnie praca wyraża potrzebę samoizolacji, odcięcia się od niepohamowanej chciwości, głupoty, od ludzi…

Komentarze są wyłączone.