Maria Piątek – “Dokądkolwiek pójdę na facebooku” – Malarstwo – 11 lipca 2014

Wystawa „Dokądkolwiek pójdę na facebooku” to swego rodzaju zapis wrażeń artysty
uczestniczącego w internetowej rzeczywistości – rzeczywistości wszechogarniającej,
niemal realnej. Znajdą się tu wizerunki wirtualnych znajomych, dawne zdjęcia, wyrażone
w formie krótkich tekstów, refleksje. Wszystko to rodzaj komunikacji z facebookowym
światem, próba wniknięcia w jego język, po to by w rezultacie odciąć się od niego
i odpowiedzieć sobie na boleśnie realne pytania o sens. Czytaj więcej…

Jacek Dalibor – “Cielesność” – Rysunek – 30 maja 2014

Jacek Dalibor Urodzony 23 stycznia 1968 roku w Lublińcu. Absolwent Liceum Plastycznego w Bielsku Białej i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Banaszewskiego w 1995 roku. W swojej  twórczości odwołuję się do starożytnej dychotomii w myśleniu o człowieku poprzez pojmowanie go na sposób dionizyjski lub apolliński…. Czytaj więcej…

Olga Kiepas – “Oskoła” – Malarstwo – 9 maja 2014

Urodzona w 1977 r. we Wrocławiu, gdzie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta.Studiowała malarstwo w kilku pracowniach:
w pracowni prof. Leszka Mikosia, prof. Krzysztofa Skarbka (licencjat)
i dr hab. Mariana Waldemara Kuczmy (dyplom z wynikiem celującym w 2010 r.).
Od 2010 r. mieszka w Bokince Królewskiej. Zajmuje się malarstwem, fotografią
i obserwacją natury. Od lipca 2013 r. pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
w świetlicy środowiskowej „Jaskółka” w Piszczacu, gdzie prowadzi również pracownię
plastyczną. Czytaj więcej…