Radosław Jastrzębski – “Okruchy rzeczywistości” – Malarstwo – 5 grudnia 2014

W twórczości Radosława Jastrzębskiego dominującym problemem formalnym
jest światło, jako oczywisty i niezbędny element otaczającego świata, które
w obrazie oprócz znaczenia czysto formalnego posiada także wymiar symboliczny,
metafizyczny. Silne inspiracje czerpie z malarstwa polskiego II połowy XIX wieku.
Jego mistrzami są tacy artyści jak Jacek Malczewski, Ferdynand Ruszczyc,
Jan Stanisławski czy Aleksander Gierymski. Czytaj więcej…