Magdalena Pela – 26.05.2017 r.

Od 2016 roku studentka Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Ukończyła Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku w 2015
roku (dyplom w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego, aneks ze
sztuki włókna pod kierunkiem prof. Aleksandra Widyńskiego). Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Gdańskiego. Czytaj więcej…

Jacek Galewski – 03.03.2017 r.

Ur. 1 kwietnia 1971 r. w Łodzi. Studia na Wydziale Grafiki
i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi.
W 1998 r. Dyplom w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych
pod kierunkiem prof. Andrzeja Kabały. Aneks w Pracowni
Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. Od 2003 roku pełni
funkcję asystenta a od 2013 roku jest adiunktem w Pracowni
Rysunku Prof. Zbigniewa Purczyńskiego na Wydziale Grafiki
i Malarstwa w macierzystej Uczelni.
Od 2016 jest pracownikiem dydaktycznym na nowo powsta-
łym Wydziale Malarstwa i Rysunku. W 2012 roku uzyskał
stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych
w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Grafiki
i Malarstwa w macierzystej Uczelni. Zajmuje się rysunkiem,
grafiką warsztatową i malarstwem sztalugowym.
W swoim dorobku artystycznym ma kilka wystaw indywidu –
alnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. Czytaj więcej…

Szczepan Kalinowski – 13.02.2017 r.

Szczepan Stanisław Kalinowski: nauczyciel akademicki Filii AWF Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Kolekcjonuje m.in. dokumenty związane z Podlasiem, J.I Kraszewskim, Janem Pawłem II i Watykanem, Kresami oraz Legionami i Marszałkiem J. Piłsudskim.
Z własnych zbiorów przygotował kilkadziesiąt wystaw oświatowych poświęconych Marszałkowi J. Piłsudskiemu. Wykłady poświęcone tej wybitnej postaci czynu niepodległościowego wygłasza od 1985 r. Autor książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych związanych z Legionami i Komendantem oraz rozprawy doktorskiej
„Mit Józefa Piłsudskiego na Południowym Podlasiu w latach 1918 – 1939″. Czytaj więcej…