Park Sztuki – działania artystyczne w Parku Radziwiłłowskim – 11-12 czerwca 2016

Zrewitalizowany Park Radziwiłłowski staje się znowu wspólną przestrzenią dla zaproszonych artystów. Ich realizacje, zanim zostały udostępnione publiczności, w fazie koncepcyjnych poszukiwań musiały uwzględnić „ramę”, jaką stanowi otwarta przestrzeń parku z jego drzewami, zabytkowa architekturą, komunikacyjnymi ciągami alei. Status miejsca pełniącego funkcję użyteczności publicznej, kontekst historyczny, kultura regionu oraz szereg innych czynników, wpływających także na same rozwiązania techniczne dzieł, zmusza artystów do przyjęcia określonych strategii w artystycznej konfrontacji z naturą tego miejsca. Czytaj więcej…

Aleksandra Rzeszowiak – Upierzenia – Malarstwo – 18 marca 2016

Ur. 9 czerwca 1990 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom wykonany w 2015 roku w pracowni prof. Stanisława Baja i dr Arkadiusza Karapudy. Aneks do dyplomu zrealizowany w pracowni tkaniny artystycznej pod kierunkiem prof. Doroty Grynczel. Obecnie doktorantka uczelni macierzystej. Czytaj więcej…