Wystawa środowiskowa w grudniu – przypomnienie.

Szanowni Koledzy Artyści

Jak zwykle, co roku, chcemy zorganizować w Galerii Podlaskiej naszą wystawę środowiskową. Planujemy to zrobić w grudniu, wernisaż tej wystawy mógłby się odbyć 3 grudnia 2021.

Tytuł wystawy wybraliśmy podróżując palcem po szkolnym podręczniku do plastyki, i brzmi on: „PRZEKRACZAJĄC GRANICE”.

Jeśli chcecie wziąć udział w wystawie, prosimy każdego z Was o przygotowanie jednej pracy (jako całość traktujemy również prace wieloelementową ) dowolnego formatu, wykonanej w dowolnej szeroko pojętej technice malarskiej. Prosimy, aby prace były adekwatne do zadanego tematu, najlepiej, wykonane w ciągu ostatniego roku i wcześniej nigdzie nie prezentowane.

W związku z planowanym katalogiem do wystawy, prosimy o przysłanie reprodukcji prezentowanej pracy oraz skróconego uaktualnionego życiorysu i aktualnego zdjęcia autora, na adres Galerii Podlaskiej: galeriapodlaska@wp.pl , do dnia 29 października 2021 r.

Będzie to jednocześnie deklaracją udziału w wystawie. Zważywszy na cykl drukowania katalogu, ewentualni spóźnialscy nie zostaną w nim ujęci.

Zachęcamy do udziału w naszym artystycznym spotkaniu.

Galeria Podlaska

kontakt telefoniczny: 83 341 67 25 lub e-mail: galeriapodlaska@wp.pl

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.