Olga Kiepas – “Oskoła” – Malarstwo – 9 maja 2014

Urodzona w 1977 r. we Wrocławiu, gdzie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta.Studiowała malarstwo w kilku pracowniach:
w pracowni prof. Leszka Mikosia, prof. Krzysztofa Skarbka (licencjat)
i dr hab. Mariana Waldemara Kuczmy (dyplom z wynikiem celującym w 2010 r.).
Od 2010 r. mieszka w Bokince Królewskiej. Zajmuje się malarstwem, fotografią
i obserwacją natury. Od lipca 2013 r. pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
w świetlicy środowiskowej „Jaskółka” w Piszczacu, gdzie prowadzi również pracownię
plastyczną. Czytaj więcej…